Het verdiepingsjaar

Het vervolg op

de Jaartraining

Het Verdiepingsjaar is het vervolg op de Jaartraining. We gaan verdiepen, concretiseren en preciseren wat we in de Jaartraining hebben opgebouwd. En we gaan nieuwe aspecten van stemexpressie en persoonlijke ontwikkeling leren kennen en in praktijk brengen.

Wat is het verschil tussen de Jaartraining en het Verdiepingsjaar?
Het Verdiepingsjaar is verdiepen en uitbreiden. We gaan ons nu meer richten op wat er eigenlijk gebeurt, de verborgen logica. Waarom werkt het, hoe werkt het? We gaan dit met grotowskiaanse precisie onderzoeken. Dit geldt voor alle drie de pijlers: de wereld van stem en klank, jij als mens, jij al begeleider. De ervaring leert dat stemexpressie als levenskunst én als gereedschap daardoor veel meer verinnerlijkt wordt.

In de Jaartraining hebben we de vormen van stemexpressie leren kennen: helende stem, oerzang, jabber, improvisaties en jamsessies, ritme en melodie, klankreizen, circlesongs, enzovoort. Tijdens het Verdiepingsjaar gaan we deze vormen toepassen, oefenen en ermee experimenteren, met andere woorden ze eigen maken en ontdekken wat ze over onszelf en over het leven zeggen.

‘Het is echt verdiepen. Je nodigt ons uit een diepere laag in te gaan. De kwaliteit daarvan is eigenlijk niet te beschrijven als je het niet hebt meegemaakt’.

Laurens van Ruijven

Dit komt

aan Bod

Dienend klinken
Een belangrijk kenmerk van begeleiderschap, en ook van het leven, is de dienende houding. We gaan daarom de eerste weekends van het Verdiepingsjaar oefenen in dienend klinken. Dienen is iets groots: je laat je eigen persoonlijke voorkeuren en patronen doorzichtig worden om daardoorheen op te staan, af te stemmen en aanwezig te blijven. Om er helemaal voor de ander te zijn, vanuit je eigen kracht. Dienen wordt nog wel eens verward met ondergeschikt zijn, maar dat klopt niet. Een goede koning is ook een dienaar. We gaan experimenteren: dienend klinken en bewegen, dienen en gediend worden, geven en ontvangen.

Soundsurfen en Meistersinger
We gaan oefenen met twee principes: Soundsurfen en Meistersinger.

Soundsurfen is het meegaan op de golven, meebewegen en meeklinken, volgend leiden, maar net als tijdens het surfen in de branding wél blijven staan, en meer zelfs: de golven uitlokken, bijsturen, faciliteren. De Meistersinger was in de Middeleeuwen de voorloper van de dirigent. Het principe van de Meistersinger is meeklinken en meebewegen, maar dan met net iets meer inzet, om van daaruit de groep te leiden, zonder formeel (hiërarchisch) de leiding te hebben. De ‘ik ben’-kracht te midden van de klanken en bewegingen.

Zowel voor Soundsurfen als voor de Meistersinger is het belangrijk af te stemmen en pas van daaruit leiding te nemen. Het is dus volgen en leiden tegelijk. We zullen ontdekken dat het hier niet om trucjes gaat maar om energetische aanwezigheid en uitstraling.

Grotowski
Een van mijn grote inspiratiebronnen vóór ik stemexpressie opzette was Jerzy Grotowski, een Poolse regisseur die een fysieke vorm van theater, haast sjamanistisch theater, heeft ontwikkeld. De laatste jaren is Grotowski tijdens jaartrainingen weinig aan bod gekomen en daarom wijd ik in het Verdiepingsjaar twee weekends speciaal aan zijn methode. In Grotowski-werk streven we naar puurheid in het moment, zonder oordeel en zonder plannen, helemaal zijn in het nu en uitdrukken wat je meemaakt. Door vandaaruit te klinken en bewegen beziel je als het ware je beleving, maakt die ‘eigen’. Zo ontstaat een klankdans waarin lichaam en geest, bewust en onbewust, ziel en persoonlijkheid even samenvallen. Een bijzonder helende en integrerende ervaring.

Elementen van een workshop
(en van het leven :))
Een veel gestelde vraag: hoe zet je een workshop op? Van een uur, van een avond, van een dag. Welke elementen horen erin. Welke dynamiek kom je tegen? Er is stroom en melodie nodig, maar ook ritme en staccato. Er is loslaten en overgave, want dit zijn de voorwaarden voor stemvrijheid. Maar er is ook de moed nodig om te staan en uit te dragen wat je wilt. Om deze aspecten te leren kennen en wakker te maken gebruiken we ook de elementen aarde, water, lucht, vuur en licht. Elk roept een ander aspect van het bestaan tot leven. De elementen verbinden ons ook met de aarde en de kosmos.

Manieren van klinken
We gaan verder met soorten van klinken. In de loop der jaren hebben we verschillende manieren van klinken ontwikkeld, zoals de helende stem, de bekkenstem, het dienend klinken en het verbonden klinken (de ‘liggende stem’). We gaan hiermee verder en ontdekken wat ze in je oproepen en wat je ermee aan de wereld kunt geven.

Wegen van transformatie / wegen van de solo
Welke wegen van persoonlijke groei kunnen we bewandelen? Waarom werkt stemexpressie eigenlijk? We gaan verschillende wegen van transformatie uitdiepen en oefenen. Aanvaarden, uiten in beweging en klank, welkom heten, omarmen, luisteren, dragen. Welk effect heeft welke weg? Hoe kies je? In elke solo zitten enkele van deze wegen verborgen.

De drie wegen van de solo:

1- losmaken en ruimte maken om stemvrijheid te verwerven (stembevrijding);

2- vergroten van en expressie geven aan spanning en lading om zo tot een meer pure stem en tot diepere lagen van de zijn te komen (oerzang);

3- omarmen en verbinden om tot heling en integratie te komen (helende stem).

Welke weg kies je wanneer? Welke vragen, welke houding en klanken helpen om daar te komen? Welke woorden kies je, hoe praat je zo dat je de ander in ervaring brengt in plaats van in denken? De ‘magische kracht van het woord’ als energetische werkelijkheid.

Jij als  mens en

als Begeleider

Dienaar, Soundsurfer en Meistersinger tegelijk. Als mens en als begeleider kun je met deze krachten opstaan in jezelf en dansen in het leven. Zijn wie je bent en uitdragen wat je wilt. We gaan door met jouw eigen stem en jouw unieke levensweg. Als begeleider ga je extra oefenen met houding en uitstraling. De subtiele wisselwerkingen tussen jou en de ander.

Data

Deze groep is vol

Het Verdiepingsjaar (groep 9) is gestart in januari 2020

10-11 januari 2020 (vrij-za)

14-15 februari (vrij-za)

20-21 maart (vrij-za)

17-18 april (vrij-za)

15-16 mei (vrij-za)

19-20 juni (vrij-za)

4-5 september (vrij-za)

9-10 oktober (vrij-za)

20-21 november (vrij-za)

Prijs

Deze groep is vol

Prijs:           € 2000,-
21 % btw:   € 420,-
Totaal:        € 2420,-

Een betalingsregeling is mogelijk.

Certificering
Aan het eind van het Verdiepingsjaar krijg je een certificaat, met specificatie van de behandelde onderwerpen. Na voltooiing van de opleiding kun je training en begeleiding geven in de basisvormen van stemexpressie, oerzang en helende stem.

Psychologisch en spiritueel perspectief
Als psychologische achtergrond van stemexpressie onderscheiden van wezensdelen of krachten in ons. Ziel en persoonlijkheid: het onderscheid  herkennen tussen werkelijke kernwaarheid en de vele aangeleerde, strategische waarheden (overtuigingen, gewoonten).

Wezensdelen in ons (zoals innerlijk kind-delen, lichaamsdelen, ‘ik ben’-kracht) die eigen gevoelens hebben, eigen taken en eigen klanken. Hoe kun je zo met de krachten in je omgaan dat ze je ten dienste staan in je weg naar vrijheid en heelwording?

Lichamelijke intelligentie
Een ander psychologisch uitgangspunt van stemexpressie is de intelligentie en waarheid van ons lichaam, samengevat als hoofd, hart en buik (de ‘drie zielen’ uit de Renaissance). Daarin kunnen we soorten van weten herkennen: het hoofd weet anders dan het hart, mentaal weten is anders dan gevoelsweten. Met klank kunnen we de gebieden in ons (lichamelijk en zielsmatig) verkennen, de energetische velden voelen en beluisteren. Elk heeft eigen klanken, eigen waarheid, eigen lied.

‘De manager van mijn afdeling zei laatst: ”Bart, volgens mij gaat het heel goed met je. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Je loopt rechter op, je maakt meer oogcontact, je bent meer aanwezig.” Ik vertelde dat ik aan stemexpressie doe en dat ik zo meer in contact ben gekomen met mijn ‘ik’: wat ik wil, wat ik voel, wie ik ben. Dat geeft kracht van binnenuit, levenskracht en levenslust. Het voelt als een bevrijding. Ik heb zin in volgende stappen op deze weg.’

Bart

‘Ik begon met de jaartraining bij Marius omdat ik meer expressie wilde leren geven met mijn stem. Het bleek veel meer te zijn dan dat! Een innerlijke reis langs emoties, gedachtes, verborgen talenten. En prachtig verbonden momenten met anderen die zich, net als ik, steeds opener, steeds echter, steeds mooier lieten zien. Veel meer dan alleen de bevrijding van mijn stem bleek het een bevrijding te zijn van mij zelf als compleet mens, die tijdens de jaartraining leerde oprecht expressie te geven aan alles, maar dan ook alles, wat deze reiziger met en bij zich had.
Ik heb Marius ervaren als een Meesterlijke begeleider die uitnodigt, duwtjes geeft, heldere uitleg geeft en vragen stelt die je helpen je eigen antwoorden te vinden.
Daarnaast is alles steeds weer tot in de puntjes geregeld, zowel tijdens de weekeinden in Den Haag als tijdens de extra ‘uitstapjes’. Samenvattend: een bijzonder professionele coach en trainer die mensen helpt hun eigen kracht verder te ontdekken en ontwikkelen.’

Arnold Erkendiep

2020 | Vyrex Solutions Foto’s waterklankbeelden: © Alexander Lauterwasser www.wasserklangbilder.de en © Robert Boerman www.waterklankbeelden.nl