Het verdiepingsjaar

Het vervolg op

de Jaartraining

Het Verdiepingsjaar is het vervolg op de Jaartraining. Het Verdiepingsjaar is verdiepen en uitbreiden. In de Jaartraining hebben we de vormen van stemexpressie leren kennen: stembevrijding, helende stem, oerzang, jabber, improvisaties en jamsessies, klankreizen, innerlijk kindwerk, eigen proces. In het Verdiepingsjaar gaan we deze vormen toepassen, oefenen en ermee experimenteren, met andere woorden ze eigen maken. Wat gebeurt er eigenlijk in ons en tussen ons? Wat is de verborgen logica. Waarom werkt het klinken/stemgeven? We gaan dit met grotowskiaanse precisie onderzoeken. De ervaring leert dat stemexpressie als ‘levenskunst en gereedschap’ daardoor veel meer verinnerlijkt wordt.

Daarnaast gaan we nieuwe aspecten van stemexpressie en persoonlijke ontwikkeling leren kennen en in praktijk brengen. Dit geldt zowel voor jou als mensen als voor jou als begeleider. We oefenen veel, met de groep, in duo’s en in solo’s. Stap voor stap ontdek je hoe jouw binnenwereld werkt, reageert en hoe jij hierin op een ontspannen en vrije manier ‘the lead’ kunt hebben.

Modules
Het Verdiepingsjaar wordt gegeven in modules die je ook apart kunt volgen. De modules bestaan uit twee of drie weekends. Een weekend is vrijdag en zaterdag.

‘Het is echt verdiepen. Je nodigt ons uit een diepere laag in te gaan. De kwaliteit daarvan is eigenlijk niet te beschrijven als je het niet hebt meegemaakt’.

Laurens van Ruijven

Dit komt

aan Bod

Dienend klinken
Een belangrijk kenmerk van begeleiderschap, en ook van het leven, is de dienende houding. We gaan daarom de eerste weekends van het Verdiepingsjaar oefenen in dienend klinken. Dienen is iets groots: je laat je eigen persoonlijke voorkeuren en patronen doorzichtig worden om daardoorheen op te staan, af te stemmen en aanwezig te blijven. Om er helemaal voor de ander te zijn, vanuit je eigen kracht. Dienen wordt nog wel eens verward met ondergeschikt zijn, maar dat klopt niet. Een goede koning is ook een dienaar. We gaan experimenteren: dienend klinken en bewegen, dienen en gediend worden, geven en ontvangen.

Soundsurfen en Meistersinger
We gaan oefenen met twee principes: Soundsurfen en Meistersinger.

Soundsurfen is het meegaan op de golven, meebewegen en meeklinken, volgend leiden, maar net als tijdens het surfen in de branding wél blijven staan, en meer zelfs: de golven uitlokken, bijsturen, faciliteren. De Meistersinger was in de Middeleeuwen de voorloper van de dirigent. Het principe van de Meistersinger is meeklinken en meebewegen, maar dan met net iets meer inzet, om van daaruit de groep te leiden, zonder formeel (hiërarchisch) de leiding te hebben. De ‘ik ben’-kracht te midden van de klanken en bewegingen.

Zowel voor Soundsurfen als voor de Meistersinger is het belangrijk af te stemmen en pas van daaruit leiding te nemen. Het is dus volgen en leiden tegelijk. We zullen ontdekken dat het hier niet om trucjes gaat maar om energetische aanwezigheid en uitstraling.

Grotowski
Een van mijn grote inspiratiebronnen vóór ik stemexpressie opzette was Jerzy Grotowski, een Poolse regisseur die een fysieke haast sjamanistische vorm van theater heeft ontwikkeld. In Grotowski-werk streven we naar puurheid in het moment, zonder oordeel en zonder plannen, helemaal zijn in het nu en uitdrukken wat je meemaakt. Zo ontstaat een klankdans waarin lichaam en geest, bewust en onbewust, ziel en persoonlijkheid even samenvallen. Dit is telkens weer een helende en integrerende ervaring.

Elementen van een workshop (en van het leven)
Een veel gestelde vraag: hoe zet je een workshop op? Van een uur, van een avond, van een dag. Welke elementen horen erin. Welke dynamiek kom je tegen? Er is stroom en melodie nodig, maar ook ritme en staccato. Er is loslaten en overgave, want dit zijn de voorwaarden voor stemvrijheid, maar er is ook de moed nodig om te staan en uit te dragen wat je wilt. We werken dus met verschillende polen.

Manieren van klinken
In de loop der jaren hebben we verschillende manieren van klinken ontwikkeld, zoals de helende stem (meer naar binnen), oerzang (intuïtief klinken, van binnen naar buiten), de bekkenstem, de ‘liggende stem’ (verbonden klinken). We gaan hiermee oefenen en ontdekken wat ze in jou oproepen en wat je ermee aan jezelf en aan de wereld kunt geven.

De Bekkenstem
De Bekkenstem is een manier van klinken die je diep verankert in de grond en tegelijkertijd je stem vleugels geeft. Het is een stem die een kanaal in je opent waardoor kracht kan vrijkomen. Je ontwikkelt in korte tijd openheid in je lichaam en verbinding van benen, buik, hart en hoofd. De bekkenstem opent een levengevende en scheppende energiestroom. We doen ook energetische en adem-oefeningen waardoor het effect door je hele lijf voelbaar wordt. Het is een manier van klinken die diep doorwerkt en veel energie geeft.

Wegen van transformatie / wegen van de solo
Welke wegen van persoonlijke groei kunnen we bewandelen? Waarom werkt stemexpressie eigenlijk? We gaan verschillende wegen van transformatie uitdiepen en oefenen. Aanvaarden, uiten in beweging en klank, welkom heten, omarmen, luisteren, dragen. Welk effect heeft welke weg? Welke weg kies je wanneer? Welke vragen, welke houding en woorden helpen om daar te komen? Zie mijn boek Oerzang, hoofdstuk ‘Bevrijding van oude patronen’, voor toelichting en verdieping.

Jij als mens en als begeleider
Dienaar, Soundsurfer en Meistersinger tegelijk. Als mens en als begeleider kun je met deze krachten opstaan in jezelf en dansen in het leven. Zijn wie je bent en uitdragen wat je wilt. We gaan door met jouw eigen stem en jouw unieke levensweg. Als begeleider ga je extra oefenen met houding en uitstraling. De subtiele wisselwerkingen tussen jou en de ander.

Modules

Het Verdiepingsjaar bestaat uit modules waarin steeds een aantal samenhangende thema’s aan bod komen.
Modules bestaan uit meerdere blokken van twee dagen, steeds vrijdag en zaterdag.

Module 1:
Dienend klinken; Soundsurfen (volgen/leiden); Meistersinger.

Module 2:
Grotowski; de Bekkenstem.

Module 3:
Wegen van transformatie; Helende kracht van de stem; ‘Liggende’ stem; Integratie.

Data

Module 1:
27-28 september 2024
22-23 november
17-18 januari 2025

Module 2:
Meer data volgen zsm.

Module 3:
Meer data volgen zsm.

Prijs

Prijzen volgen z.s.m.

Certificering
Aan het eind van het Verdiepingsjaar krijg je een certificaat, met specificatie van de behandelde onderwerpen. Na voltooiing van de opleiding kun je training en begeleiding geven in de basisvormen van stemexpressie, oerzang en helende stem.

‘De manager van mijn afdeling zei laatst: ”Bart, volgens mij gaat het heel goed met je. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Je loopt rechter op, je maakt meer oogcontact, je bent meer aanwezig.” Ik vertelde dat ik aan stemexpressie doe en dat ik zo meer in contact ben gekomen met mijn ‘ik’: wat ik wil, wat ik voel, wie ik ben. Dat geeft kracht van binnenuit, levenskracht en levenslust. Het voelt als een bevrijding. Ik heb zin in volgende stappen op deze weg.’

Bart

‘Ik begon met de jaartraining bij Marius omdat ik meer expressie wilde leren geven met mijn stem. Het bleek veel meer te zijn dan dat! Een innerlijke reis langs emoties, gedachtes, verborgen talenten. En prachtig verbonden momenten met anderen die zich, net als ik, steeds opener, steeds echter, steeds mooier lieten zien. Veel meer dan alleen de bevrijding van mijn stem bleek het een bevrijding te zijn van mij zelf als compleet mens, die tijdens de jaartraining leerde oprecht expressie te geven aan alles, maar dan ook alles, wat deze reiziger met en bij zich had.
Ik heb Marius ervaren als een Meesterlijke begeleider die uitnodigt, duwtjes geeft, heldere uitleg geeft en vragen stelt die je helpen je eigen antwoorden te vinden.
Daarnaast is alles steeds weer tot in de puntjes geregeld, zowel tijdens de weekeinden in Den Haag als tijdens de extra ‘uitstapjes’. Samenvattend: een bijzonder professionele coach en trainer die mensen helpt hun eigen kracht verder te ontdekken en ontwikkelen.’

Arnold Erkendiep

2020 | Vyrex Solutions Foto’s waterklankbeelden: © Alexander Lauterwasser www.wasserklangbilder.de en © Robert Boerman www.waterklankbeelden.nl