Het masterjaar

Wat KUN je van

het masterjaar

Verwachten

Het Masterjaar is het derde jaar van de training en opleiding in stemexpressie.
Het Masterjaar is voor degenen die het Verdiepingsjaar hebben afgerond.

Jullie hebben inmiddels een duidelijk beeld van wat stemexpressie is en wat je ermee kunt. Jullie hebben grote stappen gezet op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sommigen ook op het gebied van begeleiden. Daardoor kunnen we in het Masterjaar nog gerichter de diepte in, zowel in je persoonlijke proces als in je begeleiderschap.

Manieren van klinken

We gaan verder met de thema’s van de Meistersinger, het soundsurfen en het dienend klinken. We gaan verder met soorten van klinken. In de loop der jaren hebben we verschillende manieren van klinken ontwikkeld, zoals de helende stem, de bekkenstem, de ‘liggende stem’ (verbonden klinken) en het dienend klinken. We gaan van elk deze manieren ontdekken wat ze in je oproepen, wat ze je geven, en wat je hiermee aan de wereld kan geven.

Dit vraagt ook een precieze oefening in stemgebruik, houding, uitstraling. We gaan hier explicieter dan tot nu toe mee oefenen. Hoe stroomt je stem, hoe sta je, waar ben je open, waar ben je dicht, waar ben je mee verbonden, waar span je je aan, waar laat je los. Ik ga je ook vragen hier tussen de blokken in actief mee te oefenen en leven. Via stem en lichaam komen we vanzelf bij je energiesculptuur en bij je ziel. En bij innerlijk leiderschap. Daarom vond ik de naam Masterjaar gepast.

Energie in beweging: klank, kleur en vorm

In een klassieke tekenfilm of stripverhaal zie je mensen ontploffen als ze boos zijn, bibberen als ze bang zijn, dikker of dunner worden of van kleur veranderen, wolken en bliksems om hun hoofd hebben. Is dit niet eigenlijk heel dicht bij de werkelijkheid? Als je subtiel waarneemt wat er gebeurt kun je vormen, kleuren en bewegingen beleven, als energie in beweging. Schilders, tekenfilm-makers en helderzienden zoeken al tijden naar manieren om dit te verbeelden. Wat blijkt als we ons hierdoor laten inspireren? Onze binnenwereld komt versneld in beweging. Transformatieprocessen gaan doordoor verrassend snel en speels. We kunnen dansen en klinken met de kleuren en vormen. Zelfs in woorden wordt de substantie en impact herkenbaar en begrijpelijk. Eén woord kan iemand dichter in zijn gevoel brengen, of juist weer terug in zijn hoofd.

Om de verbinding tussen klanken, geluiden en kleuren voorstelbaar te maken gaan we ook in op het dolfijnenbrein, aan de hand van de allernieuwste kennis daarover. Wij als mensen kunnen ons daardoor weer laten inspireren.

Waarom Master?

Het Masterjaar is in zekere zin een inwijdingsweg in innerlijk meesterschap: vrijheid in je handelen en zijn, openheid in het luisteren en ontvangen, empathisch leiding nemen in het begeleiden. Het gaat er niet om hoe ver je hierin komt, maar wel dat je er stappen in zet. Elke stap, ook een kleine, opent nieuwe wegen.

Wat ons hierbij helpt is de Meistersinger. Het principe van de Meistersinger is meeklinken en meebewegen (soundsurfen) en dienend klinken. Het is dus volgen en leiden tegelijk. De ‘ik ben’-kracht te midden van de klanken en bewegingen.

Voor de Meistersinger is het belangrijk af te stemmen en pas van daaruit leiding te nemen. We zullen ontdekken dat het hier niet om trucjes gaat maar om energetische aanwezigheid en uitstraling. We hebben in het Verdiepingsjaar met uitnodigen van de groep geoefend en gaan nu door met ook energetisch afstemmen en uitnodigen.

Grotowski

Een van mijn grote inspiratiebronnen vóór ik stemexpressie opzette was Jerzy Grotowski. De laatste jaren is Grotowski tijdens jaartrainingen weinig aan bod gekomen en daarom komt er in het Masterjaar een driedaagse speciaal over zijn methode. In Grotowski-werk streven we naar puurheid in het moment, zonder oordeel en zonder plannen, helemaal zijn in het nu en uitdrukken wat je meemaakt. Vandaaruit klinken en bewegen leidt tot een klankdans waarin lichaam en geest, bewust en onbewust, ziel en persoonlijkheid even samenvallen. Een bijzonder helende en integrerende ervaring.

‘De manager van mijn afdeling zei laatst: ”Bart, volgens mij gaat het heel goed met je. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Je loopt rechter op, je maakt meer oogcontact, je bent meer aanwezig.” Ik vertelde dat ik aan stemexpressie doe en dat ik zo meer in contact ben gekomen met mijn ‘ik’: wat ik wil, wat ik voel, wie ik ben. Dat geeft kracht van binnenuit, levenskracht en levenslust. Het voelt als een bevrijding. Ik heb zin in volgende stappen op deze weg.’

Bart

‘Ik begon met de jaartraining bij Marius omdat ik meer expressie wilde leren geven met mijn stem. Het bleek veel meer te zijn dan dat! Een innerlijke reis langs emoties, gedachtes, verborgen talenten. En prachtig verbonden momenten met anderen die zich, net als ik, steeds opener, steeds echter, steeds mooier lieten zien. Veel meer dan alleen de bevrijding van mijn stem bleek het een bevrijding te zijn van mij zelf als compleet mens, die tijdens de jaartraining leerde oprecht expressie te geven aan alles, maar dan ook alles, wat deze reiziger met en bij zich had.
Ik heb Marius ervaren als een Meesterlijke begeleider die uitnodigt, duwtjes geeft, heldere uitleg geeft en vragen stelt die je helpen je eigen antwoorden te vinden.
Daarnaast is alles steeds weer tot in de puntjes geregeld, zowel tijdens de weekeinden in Den Haag als tijdens de extra ‘uitstapjes’. Samenvattend: een bijzonder professionele coach en trainer die mensen helpt hun eigen kracht verder te ontdekken en ontwikkelen.’

Arnold Erkendiep

Psychologisch en

spiritueel Perspectief

Als psychologische achtergronden van stemexpressie gaan we uit van de intelligentie en waarheid van ons lichaam, samengevat als hoofd, hart en buik (de ‘drie zielen’ uit de Renaissance). Een andere psychologische pijler van stemexpressie is het onderscheiden van wezensdelen of krachten in ons, samengevat als ziel en persoonlijkheid: het onderscheid  herkennen tussen werkelijke kernwaarheid en de vele aangeleerde, strategische waarheden (overtuigingen, gewoonten).

Een derde pijler is de gevoeligheid voor de energetische beleving, die door het klinken wordt geopend. Stemexpressie is subtiel energiewerk. Op welke manier kunnen we zo klinken dat we open staan voor inspiratie? Zijn er manieren van klinken die helpen of die juist tegenhouden? Het gaat hier om zorgvuldig afstemmen en onze persoonlijkheid zoveel mogelijk doorzichtig laten worden. Dienend klinken maar dan in een groter perspectief. We kunnen op dit gebied niks afdwingen. We kunnen wel de voorwaarden scheppen voor openheid.

The Wounded Healer

In sjamanistische tradities gaat men ervan uit dat de genezer zelf het pad door de duisternis moet zijn gegaan en de wegen door het dal moet hebben afgelegd, alvorens hij anderen kan helpen hun weg te vinden. Met hulp van het concept van de Wounded Healer wil ik gevoeligheden en kwetsbaarheden ten volle doorleven, opdat ze tot mededogen en meesterschap kunnen transformeren. In het concept van de Wounded Healer komen de weg van de moed en de weg van de erkenning samen.

Wegen van de solo

De drie kernwegen van de solo:

1- losmaken en ruimte maken om stemvrijheid te verwerven (stembevrijding);

2- vergroten van en expressie geven aan spanning en lading om zo tot een meer pure stem en tot diepere lagen van de zijn te komen (oerzang);

3- omarmen en verbinden om tot heling en integratie te komen (helende stem).

Welke weg kies je wanneer? Welke vragen, welke houding en klanken helpen om daar te komen? Welke woorden gebruik je? Wat roepen woorden op? Het zijn de vragen die we ook al in de eerste twee jaar behandelden, maar nu gaan we ze ook echt in solo-situaties oefenen.

Lagen van expressie:

In de solo en eigenlijk in elke expressievorm komen we verschillende lagen tegen.

Er is expressie van de eerste beleving, zoals onzekerheid, weerstand of woede. Dit is de buitenlaag. Die werkt wel om de weg vrij te maken maar is zelf niet helend of transformerend. We moeten dus altijd even doorvragen om bij het gevoel eronder te komen. Onder woede zit machteloosheid, daaronder pijn, daaronder levenswil. Onder weerstand zit meestal angst. Zo kun je elke keer doorvragen, tot je bij de kern bent. Hoe dieper de laag die je raakt, hoe groter de heling en transformatie. Hoe herken je in welke laag je bent?

Opbouw van een workshop

Een veel gestelde vraag: hoe zet je een workshop op? Van een uur, van een avond,

van een dag. Welke elementen horen erin. Welke dynamiek kom je tegen? Er is stroom en melodie nodig, maar ook ritme en staccato. Er is loslaten en overgave – voorwaarden voor stemvrijheid – maar ook de moed om te staan, te klinken en gehoord te worden. We gaan dit benaderen met hulp van de elementen aarde, water, lucht, vuur en licht. Elk roept een ander aspect van het bestaan tot leven.

Bij de opbouw van een workshop hoort ook een uitgebreid repertoire aan stem- en  improvisatie oefeningen, van minimal music via circlesongs naar klankcirkels en lichaamsreizen. Daar gaan we dus mee door.

Data

Het Masterjaar bestaat uit 18 dagen verdeeld over twee- en driedaagse blokken, op vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Doordat er ook driedaagsen zijn komen we op bijeenkomsten ongeveer eens in de twee maanden.

2 – 3 – 4 februari 2018
20 – 21 – 22 april
8 – 9 juni
21 – 22 – 23 september
9 – 10 november
14 – 15 december
8 – 9 – 10 februari 2019

Prijs

Prijs: € 2000,-
21 % btw: € 420,-
Totaal: € 2420,-

Een betalingsregeling is mogelijk

2017 | Vyrex Solutions Foto’s waterklankbeelden: © Alexander Lauterwasser www.wasserklangbilder.de en © Robert Boerman www.waterklankbeelden.nl