Het masterjaar / modules

Wat KUN je van

het masterjaar

Verwachten

Het Masterjaar is het derde jaar van de training en opleiding in stemexpressie.
Het Masterjaar is voor degenen die het Verdiepingsjaar hebben afgerond.

Het Masterjaar wordt in drie modules aangeboden. Tijdens elke module verdiepen we ons in bepaalde bij elkaar passende thema’s van stemexpressie en persoonlijke ontwikkeling.

Module 1 – Het gereedschap van stemexpressie

Module 2 – De dynamiek van stemexpressie

Module 3 – Heling en transformatie

Elke module heeft zes dagen. Die zijn verdeeld in drie blokken van twee dagen (meestal vrijdag en zaterdag, een enkele keer zaterdag en zondag).

Je kunt de modules los volgen. Je zou in principe dus ook elk jaar één module kunnen kiezen (als dat in jouw leven beter past). Dan heb je in drie jaar het Masterjaar gedaan.

Je kunt ook voor de drie modules tezamen kiezen. Dan volg je dus het Masterjaar als geheel.

De Masterjaar-modules zijn voor mensen die het Verdiepingsjaar gedaan hebben. We gaan verder op vaardigheden en inzichten die we in het Verdiepingsjaar geoefend hebben, zoals dienend klinken, soundsurfen, Meistersinger, verbonden klinken (liggende stem) en veel meer.

Jullie hebben inmiddels een duidelijk beeld van wat stemexpressie is en wat je ermee kunt. Jullie hebben grote stappen gezet op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sommigen ook op het gebied van begeleiden. Daardoor kunnen we in de deze modules nog gerichter de diepte in, zowel in je persoonlijke proces als in je begeleiderschap.

Module 1: Het gereedschap van stemexpressie

Begeleiding individueel (solo en kring). De mens als energetische dans (symfonie, sculptuur, innerlijk orkest). De vormen en kleuren van klank. Klank als beweging. Klinken als ruimtelijk dansen. Klankdansen, Grotowski, Jabber. Stemexpressie in taal: plastiek, energie van woorden, woorden als dingen. Energie in beweging brengen: gereedschap ontwikkelen om energie bij jezelf in beweging te brengen en een ander te helpen energetisch in beweging te komen.

Module 2: De dynamiek van stemexpressie

Hier gaan we de bewegingen en het spel van krachten onderzoeken. Soundsurfen en Meistersinger. Polariteiten: aan de ene kant mee in de stroom, loslaten en overgave, aan de andere kant opstaan en blijven staan in de branding, de ‘ik ben’-kracht. Apollo en Dionysos: over aanwezigheid en trance. Ritme, toon, melodie. Uitdrukken via klank en via handdrum. Jouw verhaal, jouw intentie overbrengen en geloofwaardig zijn. De verschillende elementen van een workshop, en van het leven.

Module 3: Heling en transformatie

Eigen lied, helend lied. Zingen om te overleven. Verschil tussen alleen uiten/expressie en heling. Traumaverwerking. Wegen van transformatie. De vier fasen: heling, onderbroken beweging afmaken, realiteitsherstel (inzicht), opstaan in jezelf. Welke weg roept welk proces op? Hoe ontdek je welke stap nodig is? Soorten van intelligentie: mensen-, dieren- en plantenintelligentie. Hoe kunnen we van allen gebruik maken? Drie breinen en lichaamsgebieden, hoofd , hart, buik.

Een nieuwe startdatum wordt bekend gemaakt.

Waarom Master?

De Masterjaar-modules vormen in zekere zin een inwijdingsweg in innerlijk meesterschap: vrijheid in je handelen en zijn, openheid in het luisteren en ontvangen, empathisch leiding nemen in het begeleiden. Het gaat er niet om hoe ver je hierin komt, maar wel dat je er stappen in zet. Elke stap, ook een kleine, opent nieuwe wegen. we eren elke stap.

Wat ons hierbij helpt is de Meistersinger. Het principe van de Meistersinger is meeklinken en meebewegen (soundsurfen) en dienend klinken en van daaruit opstaan. Het is dus volgen en leiden tegelijk. De ‘ik ben’-kracht te midden van de klanken en bewegingen.

Voor de Meistersinger is het belangrijk af te stemmen en pas van daaruit leiding te nemen. We zullen ontdekken dat het hier niet om trucjes gaat maar om energetische aanwezigheid en uitstraling. We hebben in het Verdiepingsjaar met uitnodigen van de groep geoefend en gaan nu door met ook energetisch afstemmen en uitnodigen.

‘De manager van mijn afdeling zei laatst: ”Bart, volgens mij gaat het heel goed met je. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Je loopt rechter op, je maakt meer oogcontact, je bent meer aanwezig.” Ik vertelde dat ik aan stemexpressie doe en dat ik zo meer in contact ben gekomen met mijn ‘ik’: wat ik wil, wat ik voel, wie ik ben. Dat geeft kracht van binnenuit, levenskracht en levenslust. Het voelt als een bevrijding. Ik heb zin in volgende stappen op deze weg.’

Bart

‘Ik begon met de jaartraining bij Marius omdat ik meer expressie wilde leren geven met mijn stem. Het bleek veel meer te zijn dan dat! Een innerlijke reis langs emoties, gedachtes, verborgen talenten. En prachtig verbonden momenten met anderen die zich, net als ik, steeds opener, steeds echter, steeds mooier lieten zien. Veel meer dan alleen de bevrijding van mijn stem bleek het een bevrijding te zijn van mij zelf als compleet mens, die tijdens de jaartraining leerde oprecht expressie te geven aan alles, maar dan ook alles, wat deze reiziger met en bij zich had.
Ik heb Marius ervaren als een Meesterlijke begeleider die uitnodigt, duwtjes geeft, heldere uitleg geeft en vragen stelt die je helpen je eigen antwoorden te vinden.
Daarnaast is alles steeds weer tot in de puntjes geregeld, zowel tijdens de weekeinden in Den Haag als tijdens de extra ‘uitstapjes’. Samenvattend: een bijzonder professionele coach en trainer die mensen helpt hun eigen kracht verder te ontdekken en ontwikkelen.’

Arnold Erkendiep

Data

Op dit moment worden geen Mastermodules aangeboden. Zo gauw er weer nieuwe volgen wordt dit op deze site bekend gemaakt.

Prijs

Per module:          € 710, 74
21 % btw:               € 149, 26
Totaal:                    € 860,-

Prijs drie modules samen: € 2000,-
21 % btw:               € 420,-
Totaal:                    € 2420,-

Een betalingsregeling is mogelijk.

2020 | Vyrex Solutions Foto’s waterklankbeelden: © Alexander Lauterwasser www.wasserklangbilder.de en © Robert Boerman www.waterklankbeelden.nl