Het masterjaar / modules

Wat KUN je van

het masterjaar

Verwachten

Het Masterjaar is het derde jaar van de training en opleiding in stemexpressie.
Het Masterjaar is voor degenen die het Verdiepingsjaar hebben afgerond.

Het Masterjaar wordt in drie modules aangeboden. Tijdens elke module verdiepen we ons in bepaalde bij elkaar passende thema’s van stemexpressie en persoonlijke ontwikkeling.

Module 1 – Het gereedschap van stemexpressie

Module 2 – De dynamiek van stemexpressie

Module 3 – Heling en transformatie

Elke module heeft zes dagen. Die zijn verdeeld in drie blokken van twee dagen (meestal vrijdag en zaterdag, een enkele keer zaterdag en zondag).

Je kunt de modules los volgen. Je zou in principe dus ook elk jaar één module kunnen kiezen (als dat in jouw leven beter past). Dan heb je in drie jaar het Masterjaar gedaan.

Je kunt ook voor de drie modules tezamen kiezen. Dan volg je dus het Masterjaar als geheel.

De Masterjaar-modules zijn voor mensen die het Verdiepingsjaar gedaan hebben. We gaan verder op vaardigheden en inzichten die we in het Verdiepingsjaar geoefend hebben, zoals dienend klinken, soundsurfen, Meistersinger, verbonden klinken (liggende stem) en veel meer.

Jullie hebben inmiddels een duidelijk beeld van wat stemexpressie is en wat je ermee kunt. Jullie hebben grote stappen gezet op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sommigen ook op het gebied van begeleiden. Daardoor kunnen we in de deze modules nog gerichter de diepte in, zowel in je persoonlijke proces als in je begeleiderschap.

Module 1: Het gereedschap van stemexpressie

Begeleiding individueel (solo en kring). De mens als energetische dans (symfonie, sculptuur, innerlijk orkest). De vormen en kleuren van klank. Klank als beweging. Klinken als ruimtelijk dansen. Klankdansen, Grotowski, Jabber. Stemexpressie in taal: plastiek, energie van woorden, woorden als dingen. Energie in beweging brengen: gereedschap ontwikkelen om energie bij jezelf in beweging te brengen en een ander te helpen energetisch in beweging te komen.

Module 2: De dynamiek van stemexpressie

Hier gaan we de bewegingen en het spel van krachten onderzoeken. Soundsurfen en Meistersinger. Polariteiten: aan de ene kant mee in de stroom, loslaten en overgave, aan de andere kant opstaan en blijven staan in de branding, de ‘ik ben’-kracht. Apollo en Dionysos: over aanwezigheid en trance. Ritme, toon, melodie. Uitdrukken via klank en via handdrum. Jouw verhaal, jouw intentie overbrengen en geloofwaardig zijn. De verschillende elementen van een workshop, en van het leven.

Module 3: Heling en transformatie

Eigen lied, helend lied. Verschil tussen alleen uiten/expressie en heling. Traumaverwerking. Wegen van transformatie. De vier fasen: heling, onderbroken beweging afmaken, realiteitsherstel (inzicht), opstaan in jezelf. Welke weg roept welk proces op? Hoe ontdek je welke stap nodig is? Soorten van intelligentie: verstandelijk weten, voelen, lichamelijk weten, energetisch gewaarworden. Hoe kunnen we van allen gebruik maken? Drie breinen en lichaamsgebieden, hoofd , hart, buik.

Op dit moment worden geen Mastermodules aangeboden.

2020 | Vyrex Solutions Foto’s waterklankbeelden: © Alexander Lauterwasser www.wasserklangbilder.de en © Robert Boerman www.waterklankbeelden.nl